Bạn biết bao nhiêu về bộ xúc xắc có trọng số để gian lận?

Nếu bạn đã từng muốn chơi trò xúc xắc hoặc thực hiện các trò ảo thuật, bạn sẽ muốn học cách nạp xúc xắc. Sử dụng một cặp xúc xắc đã được nạp, bạn có thể đảm bảo rằng con số bạn mong muốn sẽ xuất hiện thường xuyên hơn so với xúc xắc tiêu chuẩn. Để đạt được điều này, bạn sẽ cần xúc xắc được nạp chuyên nghiệp! Xúc xắc được nạp chuyên nghiệp …

Bạn biết bao nhiêu về bộ xúc xắc có trọng số để gian lận? Đọc thêm "