Bộ bài Đánh dấu là gì?

Bộ bài được đánh dấu là một bộ bài đặc biệt có dấu hiệu ẩn. Những dấu hiệu này cung cấp thông tin có giá trị về lá bài được đề cập, chẳng hạn như giá trị và chất của nó. Bộ bài được đánh dấu thường được sử dụng trong các trò ảo thuật, chúng cũng có thể có trong các trò chơi poker để giúp phát hiện gian lận. Bộ bài được đánh dấu là bộ bài …

Bộ bài Đánh dấu là gì? Đọc thêm "